SKRIFTER

2019

Paulsen, M., & Tække, J. (2019). Acting with and against Big Data in School and Society: the Big Questions of Big Data. Paper præsenteret på Fourth International Conference on Communication & Media Studies, Bonn, Tyskland

 

Paulsen, M., & Tække, J. (2019). Bildung through social media. Netcom, 33(1/2). https://doi.org/10.4000/netcom.3944

 

Paulsen, M. (2019). Digging into the Anthropocene: finding way to a cautious educational practice. 1-24. Paper præsenteret på Global Challenges - Rethinking Education?, Bergen, Norge.

 

Paulsen, M., & Tække, J. (2019). Digitalt understøttet faglighed og almendannelse: Bog 2: analyser og indblik. Unge Pædagoger.

 

Tække, J., & Paulsen, M. (2019). Distraction and digital media: Multiplexing, not multitasking in the classroom. Læring og Medier (LOM), (21).

 

Tække, J., & Paulsen, M. (2019). Klasserummets medier. I M. Blok Johansen (red.), 10 døre til klasserummet (s. 131-144). Akademisk Forlag.

 

Paulsen, M. (2019). The Anthropocene & Pragmatic constructivism. Paper præsenteret på The 6th ARC meeting in Berlin, Berlin, Tyskland.

 

Hansen, D. R., Larsen, L., & Paulsen, M. (2019). Undervisning, dannelse og ungdomsliv: Refleksionsperspektiver og læreruddannelse. Syddansk Universitetsforlag.

2018

Paulsen, M. (2018). Dannelse i en antropocæn tidsalder. Paper præsenteret på Nordic Summer University: Study circle 8 Symposium: The question of Learning and Bildung in time of Globalisation, Trollhättan, Sverige.

 

Paulsen, M. (2018). Dannelse og digitalisering af klasserummet. I K. D. Wellendorph (red.), Dannelse og digital kultur: En antologi (s. 50-67). Bogforlaget Frydenlund.

 

Paulsen, M., & Tække, J. (2018). Digitalt understøttet faglighed og almendannelse: bog 1: et overblik. Unge Pædagoger.

 

Paulsen, M. (2018). Interkulturel didaktik og det antropocæne. Paper præsenteret på NSU, Fårö, Sverige.

 

Paulsen, M., & Tække, J. (2018). Multitasking, singletasking and multiplexing in the classroom. 1-16. Paper præsenteret på SMIDs årsmøde 2018, Middelfart, Danmark.

 

Tække, J., & Paulsen, M. (2018). Skriftlig interaktion i skolen. Scandinavian Studies in Language, 9(1), 1-23.

 

Paulsen, M. (2018). The good, the bad and the ugly: How schools construe digitalization. Proceedings of Pragmatic Constructivism.

 

Tække, J., & Paulsen, M. (2018). Undervisning og digitale medier - Distraktion, koncentration og engagement. Læring og Medier, 10(18). https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.26242

 

Paulsen, M., & Tække, J. (2018). Written interaction in education: Bildung through social media. I S. Zlitni (red.), Réseaux Sociaux, Traces Numériques et Communication Electronique

2017

Paulsen, M., Hobel, P.Christensen, T. S., Nielsen, J. A. & Ziethen, M. (2017). Innovation. In 1Gymnasiepædagogik: en grundbog. Dolin, J., Holten Ingerslev, G. & Sparholt Jørgensen, H. (red.). 3. udg. København: Hans Reitzels Forlag, s. 334-341

 

Paulsen, M. og Elf, N. F. (2017): Brug af it i gymnasiet - muligheder og umuligheder.

 I Gymnasiepædagogik: En grundbog. Dolin, J., Ingerslev, G. & Sparholt Jørgensen, H. (red.). 3. udg. København: Hans Reitzels Forlag, s. 434-57

 

Paulsen, M. og Tække, J. (2017). Digitalisation of education: the theory of the three waves

In The Centre for Internet Research. 29 s. (Skrifter fra Center for Internetforskning; Nr. 17).

Paulsen, M. og Tække, J. (2017): Main Features in the Concept of Digital Bildung. Konferencebidrag.

Paulsen, M. og Ziethen, M. (2017). Anvendt filosofi som transaktionel filosofi - om interaktioner, funktioner, relationer og metoder i den anvendte filosofi. I bog om anvendt filosofi. Aalborg Universitetsforlag. 

2016
Paulsen, M. og Tække, K. (2016). Bildung in the era of digital media. in Journal of Sociocybernetics 14, 1, s. 28-41 
Paulsen, M. og Garsdal, J. (2016). Den lille og den store nytte - et interkulturelt perspektiv på forholdet mellem nytte og frihed. I tidsskriftet akademisk kvarter nr 14. 
Paulsen, M. og Ziethen, M. (2016). Vreden der blev væk - den konkurrenceudsatte identitetsdannelse. I Gympæd 2.0. nr. 15.  
Paulsen, M. og Tække, J. (2016). Undervisningsfællesskaber og læringsnetværk i den digitale tidsalder. Forlaget Unge Pædagoger. 
Paulsen, M. og Beck, S. (2016). Reform og didaktiske positioner i den danske gymnasieskole. I Nordisk tidskrift för allmän didaktik. 
 
Paulsen, M. og Ziethen, M. (2016). Konkurrencestaten er et valg vi træffer - ikke et vilkår. Kronik i Politiken 16. januar 2016.
Paulsen, M. and Tække, J. (2016). Digitalisation of Education: The three waves. Konferencebidrag, 31 s. Nordic Sociological Association, Helsinki, Finland. 
Paulsen, M. og Ziethen, M. (2016). Innovation, bæredygtighed og egnsudvikling: et pædagogisk-didaktisk udviklingsprojekt. Rapport 28 s. 
Paulsen, M. og Tække, J. (2016). Undervisning i den digitale tidsalder. Konferencebidrag 30 s. The Social in the Media and the Media in the Social, Middelfart. 

 
2015
Paulsen, M. og Tække, J. (2015). Steering of Educational Processes in a Digital Medium Environment. In Journal of Sociocybernetics vol 13 no 2. 
 
Paulsen, M. og Tække, J. (2015). Sociale medier og ulovlige netværk i gymnasieskolen. I tidsskriftet Mediekultur. Vol 31 no 59.  
Paulsen, M. og Tække, J. (2015.). The three waves of the Internet : From closed to open classrooms - the evolution of educational communities within the digital medium environment. Paper presented at NordMedia, København, Danmark.
 
Paulsen, M. og Tække, J. (red. 2015). Digital Dannelse - Udfordringer, erfaringer og perspektiver fra Randers HF og VUC. Forlaget Unge Pædagogoer. 
 
Paulsen, M. og Tække, J. (2015). Udfordringer og dannelse i det digitale mediemiljø. I Paulsen, M. og Tække, J. (red.) Digital Dannelse - Udfordringer, erfaringer og perspektiver fra Randers HF og VUC. Forlaget Unge Pædagogoer. 
 
Paulsen, M. og Tække, J. (2015). Undervisningens muligheder i det digitale mediemiljø. I Paulsen, M. og Tække, J. (red.) Digital Dannelse - Udfordringer, erfaringer og perspektiver fra Randers HF og VUC. Forlaget Unge Pædagogoer. 
 
Paulsen, M. og Ziethen, M. (2015). Vores medmennesker er ikke konkurrenter. Kronik i Politiken 28. januar 2015.
 
Paulsen, M. og Tække, J. (2015). Vi kunne ønske os : om sociale medier i grundskolenI: Liv i skolen : tidsskriftet om lærernes hverdag og det gode arbejde i skolen, Nr. 2, 05.2015, s. 64-72.
 
 
 
2014
 
Paulsen, M. og Beck, S. (2014). Handling og forvandling – om etnodidaktisk aktionsforskning. I HF & VUC: Målgrupper, pædagogik og udvikling. Forlaget Systime. 
 
Paulsen, M. og Tække, J. (2014). Hybridization of Education: Leaving the Echo-room. Paper presented at Hybrids - Observed with Soical Systems Theory, Kroatien. 
 
Paulsen, M., Beck, S. og Kaspersen, P. (2014). Klassisk og moderne læringsteori. Hans Reitzels forlag. 447 s.  
 
Paulsen, M. og Ziethen, M. (2014). Refleksiv innovation. Om senmoderne bedømmelsesvanskeligheder. I tidsskriftet Samfundsfagsnyt 2014. 
 
 
2013​Paulsen, M. og Koefoed, O. (2013). Rejsen til Terra Nullius – transkultur set gennem fem billeder i bevægelse. I Paulsen, M. og Servan, J. (red. 2013). Terra Nullius - utopier i et hav af kultursammenstød. I serien filosofi og læring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

 

Paulsen, M. og Servan, J. (2013). Spørgsmålet om Terra Nullius. I Paulsen, M. og Servan, J. (red. 2013). Terra Nullius - utopier i et hav af kultursammenstød. I serien filosofi og læring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

 

Paulsen, M. (2013). Kulturelle regimer og samarbejde i det flerkulturelle samfund – et politisk filosofisk essay. I Paulsen, M. og Servan, J. (red. 2013). Terra Nullius - utopier i et hav af kultursammenstødI serien filosofi og læring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

 

Paulsen, M. og Servan, J. (red. 2013). Terra Nullius - utopier i et hav af kultursammenstød. I serien filosofi og læring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.   

 

Paulsen, M., Beck. S og Hansen., D. (2013). Forskning i kultur og læring - med særligt henblik på klasserumskulturens betydning. I Steen Beck og Dion Rüsselbæk Hansen (2013 red.). FRIHED & STYRING - En antologi om læringskulturer i forandring. Syddansk Universitetsforlag. 

 

Paulsen, M., Beck. S og Hansen., D. (2013). Lektier. I Steen Beck og Dion Rüsselbæk Hansen (2013 red.). FRIHED & STYRING - En antologi om læringskulturer i forandring. Syddansk Universitetsforlag. 

 

Paulsen, M. (2013). Det nye undervisningsrum. Digital Dannelse i gymnasieskolen. I tidsskriftet Revy. Årgang 36 nr. 4 s. 18-19. 

 

Paulsen, M. (2013). Undervisning i det nye samfund. I Samfundsfagsnyt nr. 191 s. 15-20. 

Link til artiklen

 

Paulsen, M. and Tække, J. (2013). Social Media and Teaching : - Education in the new media environment. Paper presented at nordmedia 2013: Defending Democracy, Oslo, Norge.

Link to paper

 

Paulsen, M. and Tække, J. (2013). Social Media and the Hybridization of Education. In Cybernetics and Human Knowing Vol. 20. 

Paulsen, M. og Ziethen, M. (2013). Begge parter i skolekonflikten er konforme. Kronik i Politiken 9. april 2013. Link 

Paulsen, M. og Tække, J. (2013). Sociale medier i gymnasiet - mellem forbud og ligegyldighed. København. Forlaget Unge Pædagoger.  Paulsen, M. (2013). Hvad er anvendt filosofi? Arbejdspapir Institut for Læring og Filosofi. Aalborg Universitet. In progress. Læs foreløbig udgavePaulsen, M., Hobel, P. og Christensen, T.S. (2013). Innovation. I Gymnasiepædagogik. 2. udg. København: Hans Reitzel. 

 

Paulsen, M. og Elf, N. (2013). Brug af it i gymnasiet. I Gymnasiepædagogik. 2. udg. København: Hans Reitzel. Bearbejdning af artikel fra 2011

2012


 

Paulsen, M. og Tække, J. (2012). Sociale medier og det nye undervisningsmiljø. I tidsskriftet Unge Pædagoger nr 4. Link til tidsskriftet

Paulsen, M. (2012). Mumifilosofi – om altings behøvelighed. I Thøgersen, U. og Troelsen, B. (red) Filosofi, kunst og etik. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Download pdf

Paulsen, M. (2012) Innovationsbegrebets dialektik i en uddannelseskontekst - en strid mellem forskellige innovationsforståelser. I Paulsen, M og Klausen, S. (red): Innovation og læring: filosofiske og kritiske perspektiver. I serien filosofi og læring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
Link til forlaget

Paulsen, M og Klausen, S. (red. 2012). Innovation og læring: filosofiske og kritiske perspektiver. I serien filosofi og læring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 
Link til forlaget

Paulsen, M og Klausen, S. (2012). Innovation og læring – en indledning. I Paulsen, M og Klausen, S. (red. 2012). Innovation og læring: filosofiske og kritiske perspektiver. I serien filosofi og læring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
Link til forlaget

Paulsen, M. og Tække, J. (2012). Attention to Attention: Reflexions on new Media in Education. Paper presented at Danish Conference of Sociology 2012, Aarhus, Denmark.
Download pdf

Paulsen, M. og Tække, J. (2012). The challenge of social media: between prohibition and indifference in the classroom. Paper presented at the Thirteenth Annual Convention of the Media Ecology Association: New York, USA.
Download pdf

Paulsen, M., Christensen, T. og Hobel, P. (2012). Innovation i gymnasiet. Rapport 3 & 4​. Evaluering af projekt Innovationskraft og entreprenørskab i gymnasiet i Region Hovedstaden. In Gymnasiepædagogik nr. 89. Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. 229 s.
Download pdf

​2011​

Paulsen, M. og Beck, S. (2011). Aktionsforskning og udviklingsarbejde. In Voksenuddannelse s. 6-10.

Paulsen, M. og Beck, S. (2011). Læringssamarbejde: en etnodidaktisk analyse af Cooperative Learning på hf og VUC. In Gymnasiepædagogik nr. 86. Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, 2011. 204 s.

Paulsen, M., Christensen, T. og Hobel, P. (2011). Innovation i gymnasiet. Rapport 2. Evaluering af projekt Innovationskraft og entreprenørskab i gymnasiet i Region Hovedstaden. In Gymnasiepædagogik nr. 82. Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. 161 s.

Paulsen, M. og Beck, S. (2011). CL og læringssamarbejde. In Voksenuddannelse s. 10-14.

Paulsen, M. og Beck, S. (2011). Hjemmelektier og klasselektier. In Voksenuddannelse s. 18-22.

Paulsen, M. og Beck, S. (2011). Tavler og noter. In Voksenuddannelse s. 25-29.

Paulsen, M. Og Beck, S. (2011). Handling og forvandling – aktionsforskning på HF og VUC. In Gympæd 2.0 nr. 6.

Paulsen, M., Koefoed, O., Ydesen, C. And Kromann, J. (ed. 2011). Learning from the Other – intercultural metalogues. Malmö and Århus: NSU Press and Århus University Press.

Paulsen, M., Kromann, J. and Garsdal, J. (2011). Bosporus, Oh Bosporus: A Metalogue on the Meeting p. 15-41 in​ Paulsen, M., Koefoed, O., Ydesen, C. And Kromann, J. (ed. 2011). Learning from the Other – intercultural metalogues. Malmö and Århus: NSU Press and Århus University Press.

Paulsen, M., Peter Wolsing and Garsdal, J. (2011) Perspectives on Intercultural Philosophical Phenomenology p. 77-105 in Paulsen, M., Koefoed, O., Ydesen, C. And Kromann, J. (ed. 2011). Learning from the Other – intercultural metalogues. Malmö and Århus: NSU Press and Århus University Press.

​Paulsen, M. og Beck, S. (2011). Mangfoldighed og fællesskab – en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC. In Gymnasiepædagogik 80. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.
Download pdf

Paulsen, M. (2011). Kant, byen og nomaderne – om occidentale draculaproblemer. Paper til NSU vintersession i Kaliningrad i kreds 2 ”inter- og transkulturelle processer og filosofier”.

Paulsen, M., Christensen, T. og Hobel, P. (2011). Innovation i gymnasiet. Første rapport. Evaluering af projektet Innovationskraft og entreprenørskab. In Gymnasiepædagogik 79. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.
Download pdf

​2010​

Paulsen, M. Og Beck, S. (2010). Etnodidaktiske aktioner på Randers HF & VUC. I Voksenuddannelse nr. 95.

Paulsen, M. og Tække, J. (2010) Luhmann and the media. I Mediekultur Nr. 49 s. 1-10.

Paulsen, M., & Sørensen, E. K. (2010). Når it bliver til et kollektivt ritual. I Gymnasieskolen 93(1) s. 28-31.

Paulsen, M., & Sørensen, E. K. (2010). Når it deler eleverne. I Gymnasieskolen 93(2) s. 26-28.

Paulsen, M. , & Tække, J. (2010). Trådløse netværk og sociale normer i forandring. I Norsk Medietidsskrift (1) s. 26-45.

Paulsen, M. og Tække, J. (2010). Digitale medier og magt i undervisningen. I Dansk Sociologi Nr. 3/21. årgang s. 29-48.

Paulsen, M., & Beck, S. (2010). Læring og undervisning: Didaktiske positioner og praksisformer i gymnasiet. I Gymnasiepædagogik Nr. 78 s. 9-34. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Paulsen, M., & Sørensen, E. K. (2010). Magt og afmagt: Om it i gymnasiet. I Gymnasiepædagogik Nr. 78 s. 57-82.

Paulsen, M. (2010). Virkeligheden i gymnasiet efter 2005-reformen. I Gymnasiepædagogik Nr. 76 s. 9-37. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Paulsen, M., & Beck, S. (2010). Gymnasielærernes didaktik. I Gymnasiepædagogik Nr. 76 s. 123- 124. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Paulsen, M., & Sørensen, E. K. (2010). Formel og uformel brug af it i gymnasiet. I Gymnasiepædagogik Nr. 76 s. 255-395. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Paulsen, M. (2010). Læring og teknologi som veje til magt. I Hilt, L., Venneslan, K., & Mortensen Vik, B. (red.) Luhmann og magt s. 173-195. København Ø: Forlaget Unge pædagoger (Pædagogisk Sociologi).

Paulsen, M., Zeuner, L., Beck, S., Frederiksen, L. F., & Sørensen, E. K. (2010). Sporskifte i gymnasiet: Reform og handlemuligheder (Gymnasiepædagogik Nr. 78). Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Paulsen, M., Zeuner, L., Beck, S., Frederiksen, L. F., & Sørensen, E. K. (2010). Ret og gyldighed i gymnasiet. Fjerde delrapport fra forskningsprojektet om nye lærerroller efter 2005-reformen (Gymnasiepædagogik Nr. 76). Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

2009​

Paulsen, M., & Sørensen, E. K. (2009). Når it bliver til en konflikt. I Gymnasieskolen (21) s. 32-35. Paulsen, M., & Sørensen, E. K. (2009). Når it bliver til et socialt medie. I Gymnasieskolen (22).

Paulsen, M. , & Tække, J. (2009). Om den uformelle (mis)brug af medier i det formelle uddannelsessystem. I MedieKultur Vol. 46 s. 56-72.

Paulsen, M., & Beck, S. (2009). Gymnasielærernes syn på læring efter 2005-reformen. I Gympæd 2.0 s. 1-5. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Paulsen, M. & Tække, J. (2009). Nye medier og magt i den aktuelle undervisning? Konference paper til Nord Media 2009 konference i Karlstad: Rethinking Media and Communication Ontologies.

Paulsen, M. (2009). Filosofisk erkendelse og læring under teknokapitalismen. I Erkendelse og læring (Serien Filosofi og læring). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Paulsen, M. (2009). Kollektiv læring - hvem lærer, når vi lærer? I Filosofiske perspektiver på kollektiv læring (Serien Filosofi og læring). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Paulsen, M., & Klausen, S. H. (2009). At begribe kollektiv læring. I Paulsen, M., Harnow Klausen, S., Etemadi, M., & Wiberg, M. (red.) Filosofiske perspektiver på kollektiv læring (Serien Filosofi og læring). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Paulsen, M., Klausen, S. H. , Wiberg, M., & Etemadi, M. H. (2009). Filosofiske perspektiver på kollektiv læring (Serien Filosofi og læring). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Paulsen, M., Klausen, S. H. , Wiberg, M., & Etemadi, M. H. (2009). Læring og erkendelse (Serien Filosofi og læring). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

2008​

Paulsen, M. og Beck, S. (2008). The importance of Feelings in Learning and Teaching. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER).

Paulsen, M. og Tække, J. (2008). Trådløse netværk og dobbelt kontingens. Paper til SMIDs årsmåde: Medialisering og kulturelle fællesskaber december.

Paulsen, M., & Beck, S. (2008). Læring og undervisning i gymnasiet efter 2005-reformen. I Gymnasiepædagogik Nr. 68 s. 45-181. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Paulsen, M. , & Koefoed, O. (2008). Samtale om Interkulturalisme og kulturel læring: Et drama mellem drøm og virkelighed . I Zeller, J., & Etemadi, M. (red.) At tænke filosofisk: festskrift for Lennart Nørreklit Aalborg: Academic.

Paulsen, M. (2008). Følelser i gymnasiet: Et filosofisk perspektiv. I Gymnasiepædagogik Nr. 71. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Paulsen, M. (2008). Ingardens maskine: Om kunst og æstetik. I Rasmussen, M. (red.), Æstetik og naturoplevelse. Aalborg: Academic.

Paulsen, M. (2008). Følelser og organisation. I Paulsen, M., & Tække, J. (red.) Luhmann og organisation København: Unge Pædagoger.

Paulsen, M. (2008). Læring og organisation. I Tække, J., & Paulsen, M. (red.) Luhmann og Organisation Unge Pædagoger.

Tække, J. , & Paulsen, M. (2008). Luhmann og organisation. I Tække, J., & Paulsen, M. (red.) Luhmann og organisation København: Unge Pædagoger.

Zeuner, L., Beck, S., Frederiksen, L. F., & Paulsen, M. (2008). Lærerroller - stabilitet og forandring. Tredje delrapport fra forskningsprojektet Nye lærerroller efter 2005-reformen (Gymnasiepædagogik). Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Tække, J. & Paulsen, M. (red.) (2008). Luhmann og organisation. København: Unge Pædagoger.

2007​

Paulsen, M. (2007). Fra autopoietisk dannelse til verdensdannelser. I Paulsen, M., & Qvortrup, L. (red.) Luhmann og dannelse s. 55-76. København: Unge Pædagoger.

Paulsen, M. (2007). Indledning. I Paulsen, M., & Qvortrup, L. (red.) Luhmann og Dannelse s. 7-14.
København: Unge Pædagoger.

Paulsen, M. (2007). Gymnasiet som affektivt felt. I Gymnasiepædagogik Nr. 64. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Paulsen, M., & Qvortrup, L. (red) (2007). Luhmann og Dannelse. København: Unge Pædagoger.

Zeuner, L., Beck, S., Frederiksen, L. F., & Paulsen, M. (2007). Lærerroller i praksis. Anden delrapport fra forskningsprojektet Nye lærerroller efter 2005-reformen. I Gymnasiepædagogik Nr. 64. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

2006​

Paulsen, M. (2006). Decentrering af autopoietisk dannelse og begribelse af diskursive dannelser som anfængende hændelser i verden [filmet oplæg]. http:/www.knowledgelabdk/now/luhman- dannelse-vidoopfølgning/luhmann-videoklip

Paulsen, M. (2006). Leibniz, Deleuze og barokken. Paper præsenteret ved Nordisk Sommeruniversitet (NSU).

Paulsen, M. (2006). Den umenneskelige stats menneskelige oprindelse: om Cassirers statsteori. Paper præsenteret ved Nordisk Sommeruniversitet (NSU).

Zeuner, L., Frederiksen, L. F., & Paulsen, M. (2006). Gymnasiets dilemmaer - lærernes positioner. Første delrapport fra forskningsprojekt "Nye lærerroller efter 2005-reformen (Gymnasiepædagogik Nr. 56). Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Paulsen, M. (2006). Luhmann - filosoffen, samfundet og opstaklerne. I Tække, J. (red.) Luhmann og erkendelse: Epistemologi, anvendelse og nyorientering København: Forlaget Unge pædagoger.

Paulsen, M. (2006). Fra samfund til samvær: en kritik af Luhmann. I Tække, J. (red.) Luhmann og erkendelse: Epistemologi, anvendelse og nyorientering København: Forlaget Unge pædagoger.

Paulsen, M. (2006). On Cassirer's notion of language and power. Paper præsenteret ved konferencen Language beyond Power, Skagen, Danmark.

Paulsen, M. (2006). Cassirer & Renæssancen. Paper præsenteret ved Nordisk Sommeruniversitet vintersymposium i kredsen "Filosofisk antropologi", Firenze, Italien.

Paulsen, M. (2006). Diskursens oprindelse og andethed. Paper til forskningsseminaret Diskursmetode, 26. januar, Center for filosofi og videnskabsteori AAU.


​Before 2005​

Paulsen, M. (2005). Fællesskaber og virkelighed som begivenhed i samværets væsenshistorie - en filosofisk afhandling. Ph.d.-afhandling, Institut for Kommunikation (AAU).

Paulsen, M. (2005). Menneskets værdi(g)hed hos Scheler og Cassirer. Paper til NSU kredsen ”Filosofisk antropologi”. Klækken sommersession.

Paulsen, M. (2005). Kant & Menneskehedens problem. Paper til NSU kredsen ”Filosofisk antropologi”. Roskilde vintersession.

Paulsen, M. (2004). Beskrivelsesinteraktionsfelter og kageskæreargumentet – en ny forståelse af et gammelt argument. I Filosofiske Smuler - skrifter om filosofi og videnskabsteori Nr. 4.

Paulsen, M. (2004). Den kommunikative vending. I Filosofiske Smuler - skrifter om filosofi og videnskabsteori Nr. 4.

Paulsen, M. (2004). Fænomenologiens oprindelse – noget skjuler sig. Paper til seminar i metodekredsen ved Center for filosofi og videnskabsteori, AAU.

Paulsen, M. (2004). The reality of the cookie-cutter argument. Paper til Ph.d. kursus: "Political Science Beyond the Linguistic Turn’, Department of Political Science, University of Copenhagen.

Paulsen, M. (2004). Fællesskaber & modernitet. Paper til nordisk Ph.d kursus "The two faces of modernity", Vikingemuseet, Roskilde.

Paulsen, M. (2004). Medier og Virkelighed fra Thales til Niklas Luhmann. Paper til nordisk Ph.d. kursus “Medier og virkelighed”. IT-Universitetet.

Paulsen, M. (2004). Fællesskaber hos Husserl, Scheler, Reinach and Hildebrand. Paper til The Nordic Society of Phenomenology, second annual conference at Södertörn University College in Stockholm.

Paulsen, M. (2004). Totalitet & Uendelighed. Paper til NSU kredsen ”Filosofisk antropologi”. Åbo/Turku vintersession.​

Paulsen, M. (2003). Husserl: Tre ideer om kommunikation. Paper til forskningsseminaret Teorikonstruktion, Department of Political Science AU.

Paulsen, M. og Ekholm, L. (2003). Introducing Social Anticipation in Computing Systems - Exemplified by a Cybernetic Model of Social Search Systems. I International Journal of Computing Anticipatory Systems, volumes 13. Publ. by CHAOS.

Paulsen, M. (2003). Is the History Present? Remarks on the possibilities of a phenomenological concept of the history. Paper til NSU kredsen ”Filosofisk antropologi”. Finland sommersession.

Paulsen, M. (2003). The Origin of Humour. Paper til the 14th International ISHS Conference in Forli / Universitá di Bologna, Italy.​

Paulsen, M. (2001). Social Searching and other media of the modern society. Specialeafhandling AAU.

2012 by Michael Paulsen    W​​​​​ebmaster ​​Felix Paulsen    ​               ​                    Rapoter fejl på siden​​​

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now